Voorbeelden van de nieuwsrubriek op uw website!

Voorbeelden om de online digitale nieuwsbrief actief in te zetten in uw klantcommunicatie!


U kunt de digitale nieuwsbrieven op verschillende manieren inzetten voor effectieve klantcommunicatie:

Veel van onderstaande voorbeelden worden u al kant-en-klaar aangeleverd. Dat gaat volledig automatisch. Uiteraard kunt u ook uw eigen nieuwsartikelen schrijven en publiceren.

Door digitale nieuwsbrieven strategisch te gebruiken, kan uw advieskantoor waardevolle inzichten delen, de relatie met uw klanten versterken en uw kantoor zich positioneren als een deskundige en betrouwbare adviseur.

Informeren over marktontwikkelingen

Het delen van inzichten en analyses over recente trends en ontwikkelingen in de financiële markten.

Adviseren over financiële planning

Het bieden van tips en advies voor persoonlijke financiële planning, pensioenplanning of investeringsstrategieën.

Het introduceren van nieuwe adviesdiensten,

Het introduceren van nieuwe adviesdeiensten, producten of tools die klanten kunnen ondersteunen bij hun financiële beslissingen.

Uitlichten van succesverhalen

Het delen van casestudies of succesverhalen van klanten die hebben geprofiteerd van het advies van het kantoor.

Organiseren van evenementen

Het uitnodigen van klanten voor webinars, workshops of andere evenementen die waarde toevoegen aan hun kennis en vaardigheden.

Voldoen aan uw zorgplicht, regelgeving en compliance updates

Het informeren van klanten over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op hun financiële situatie en de door u geasdviseerde producten en diensten.